شرکت صنایع الکترونیکی مهرگان پایا

ELECTRIC & ELECTRONIC TEST EQUIPMENT

واردات و فروش انواع دستگاه های اندازه گیری الکتریکی و الکترونیکی تست سنجش و آزمایشگاهی با بیش از ربع قرن سابقه

شرکت صنایع الکترونیکی مهرگان پایا تاسیس سال 1374 ، یکی از قدیمی ترین
شرکتهای واردکننده در زمینه دستگاههای اندازه گیری الکتریکی و الکترونیکی ، تست ، سنجش ، دستگاههای
آزمایشگاهی ، دستگاههای کالیبراسیون و انواع دستگاههای سیم پیجی از کشورهای مختلف اروپایی ، شرق آسیا و آمریکا( بصورت نماینده انحصاری و نمایندگی فروش ) فعالیت مینماید.